Πλατφόρμα ESEP

Το 2022, οι πλατφόρμες School Education Gateway και eTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχωνεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχολικής εκπαίδευσης https://school-education.ec.europa.eu, διατηρώντας το περιεχόμενο τους και επεκτείνοντάς το σε έναν ενιαίο, σύγχρονο και προσβάσιμο χώρο.

Στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα https://school-education.ec.europa.eu/el μπορείτε να βρείτε συναδέλφους και σχολεία για συνεργασία. Μπορειτε από τη σελίδα Ευρεση Εταίρων https://school-education.ec.europa.eu/el/networking να βρείτε μια προταση για ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει και υπάρχουν οι συνάδελφοι που θα το ιδρύσουν και θα το συνδημιουργήσουν στην πλατφόρμα ή να ανεβάσετε μια δική σας πρόταση και να αναζητήσετε εταιρους. Στη συνέχεια, από τη σελίδα people https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/people αναζητάτε τον συνεργάτη σας και τον προσθέτε στις επαφές σας. Στην περιοχή Projects https://school-education.ec.europa.eu/el/networking/projects ή στην περιοχή https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning υπάρχει πεδίο για να εγγράψετε το έργο σας.


Frequently Asked Questions

Please Wait!

Please wait... it will take a second!